CYMRAEG

Gwnewch eich archeb heddiw

Croeso

Mae'r Salon ym Mhorthaethwy yn fodern a digonedd o le ac yn cael y budd o olau dydd naturiol o'r ffenestri sy'n fframio'r golygfeydd godidog drost Eryri.

Ein bwriad yw sicrhau bod ech ymweliad a ni yn un cofiadwy , a dymunwch i chi ymlacio yn nwylo ein arbeinigwyr gwallt proffesiynol, cyfeillgar sydd wedi eu hyfforddi i'r raddfa uchaf. Mae gennym y gallu i greu steiliau sy'n gweddu i chi. Mae Y Salon yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth drwy gyfrwng y gymraeg, ble'n ymarferol.

Os dymunwch gael steilydd sy'n siarad Cymraeg yna a fuasech cystal an hysbysu o hynnu pan yn trefnu eich apwnyntiad. I wneud apwyntiad galwch 01248 713777

Cysylltwch â ni heddiw

Wneud archeb neu ymchwiliad gydag aelod o'n tîm cyfeillgar.

Based in North Wales

Salon of the year 2014 and 2015

The best stylists